Ukázka řazení v Javě metodou Selection sort.
Ukázka řazení metodou Bubble sort.
Program počítá nejmenší společný násobek dvou čísel.
Program počítá největšího společného dělitele dvou zadaných čísel.
Program otestuje, jestli zadaný bod leží na elipse. Použití matematických funkcí Math.pow.
Vstupem programu jsou parametry "a","b" a výsledkem je "x". Jednoduchá ukázka programu na výpočet rovnice. Použití if.
Pomocná třída pro načítání dat od uživatele. Tato třída je spíše jen pro školní účely. Pokud byste chtěli profesionální načítání dat z konzole, tak by bylo nutné použít BufferedReader, který je pro ukázkové příklady zbytečně složitý.
Na začátek je tady trošku něco jednoduššího. Jednoduchá ukázka jak načíst data do proměných a jak provést základní výpočty. Jedná se o součet, geometrický a kvadratický průměr.

řazení článků:

nejnovější nejčtenější