email tisk

2008-05-20 13:17:00 | zobrazeno: 6299x
Otázky ze zkoušky z DB2 z 19.5. 2008.

DB2 - zkouška z 19. 5. 2008

Základní informace

- Nebyl výběr z možných odpovědí ! Bylo 19 otázek - doplnit písemnou odpověď. Nejlépe celou větou. Heslovitě nestačí. Pouze
jedna otázka z celé písemky byla zaškrtávací + doplnění několika slovíček.

Otázky 1-19 byly přibližně takovéto:

- datové sklady - metody uskladnění - asi šlo o hvězdicovou strukturu atd
- data mining - metody dolování dat - pravděpodobně shlukování, tvorba asoc. pravidel
- vysvětlit co dělá nějaký trigger - byl to jen BEFORE insert trigger, který vkládal systémový čas
- napište kdy a pro jaké operace může být definován trigger - before/after + S,I,U,D
- nad kterými pohledy lze provádět DML dotazy - dotazy update, delete, insert lze provádět pouze nad materializovanými pohledy
- R, OO, O-R DB - porovnejte je a napište charakteristiku
- indexy - kdy je vhodné je vytvářet a kdy ne - nesmí se dělat nad PK a nad všemi sloupci. Udělají se jen nad kombinacemi sloupců, které budeme potřebovat.
- RBO - co to je. Kdy se to nechová optimálně. - Je to starší přístup. Optimalizace dle zapsaného schématu. Dnes Oracle používá CBO.
- temporální databáze - lze realizovat ideální model? Proč? - Pravděpodobně ne. Bylo by nutné uchovávat celou historii dat. Ale těžko říct, co by se zde mělo přesně napsat.
- které datové struktury lze použít pro uložení objemných dat - LOBy: Blob, Clob, NClob,
- data warehouse - hyperkostka, hvězdice - jen metody uložení dat
- OLTP a OLAP rozdíly

Otázka 20:

Vyberte, které charakteristiky NEPLATÍ pro distribuované databáze:

- je to drahé
- neexistuje jednoduchý převodní mechanizmus z "normální DB"
- vytvoření je složité

a asi další 3 možnosti. Nejsem si úplně jistej, co bylo a co nebylo správně, protože odpovědi byly dost nejasné.

To je všechno, co si ze ZK pamatuju.