email tisk

2015-05-03 11:09:52 | zobrazeno: 1894x
Sada zkouškových otázek z předmětu KIV/DB2. Sběr za delší období. Nedoporučuji dělat taháky. Nejlepší přístup je se jednotlivá témata naučit z aktuálních přednášek.

KIV/DB2 - zkouškové otázky - rok 2005 a 2006

10 otazek:
1.Dobre vlastnosti XML:
validni
strukturovany
moznost vyhledavani
2.jak a na ci strane je zajistena integrita v Klient-server arch.:
na strane serveru
on update cascade
on delete cascade
foreign key
trigger
3.Kde lze pouzit nepojmenovany blok pl/sql: 
davka
trigger
cursor
4.JDBC princip
5.odvozena horizontalni fragmentace a rekonstrukce F
6.OLAP operace
7.k-means-vzorec
8.priklad: popis co dela dany trigger
9.priklad: vytvorit abstraktni datovy typ Stipendium
10.definujte podminku vyhodnotitelnosti datalogového programu s negaci

Rok 2006 - sada

   1. Kam mohou byt mapovana integritni omezeni (zajisteni referencni integrity, kardinality vazeb, domenove integrity atd.) v architekture klient/server.
   2. Kde a kdy je pouzitelny anonymni blok PL/SQL.
   3. Vysvetlete rozdily mezi architekturou klient/server a systemy distribuovaneho zpracovani. Popiste vyhody a nevyhody.
   4. Ktery dokument (XML) se nazyva "dobre vytvoreny".
   5. Popiste cinnost nasledujicich triggeru: (byly tam dva triggery, nic moc slozityho)
   6. Dana transakcni databaze:

      T1={A,B,C}
      T2={A,C,D}
      T3={C}

      Napiste silna asociacni pravidla (vcetne jejich support a confidence) pri s=50% a c=70%
   7. Dany signatury dokumentu a dotazu Q=010010000

      D1=011010010
      D2=010010011
      D3=110110011
      D4=101101011

      Ktere z dokumentu budou vybrany jako odpoved na dotaz Q?
   8. Jake typy tabulek obsahuje hvezdove schema a jaky je jejich ucel (co je obsahem)
   9. Jake prostredy ma ODL k vyjadreni dedicnosti
  10. Popiste mechanizmus pouziti zpravy PREPARE TO COMMIT v distribuovanem DBS.

-------------------------

   1. Dobre vlastnosti XML: validni, strukturovany, moznost vyhledavani,
   2. jak a na ci strane je zajistena integrita v Klient-server arch.: na strane serveru, on update cascade, on delete cascade, foreign key, trigger
   3. Kde lze pouzit nepojmenovany blok pl/sql: davka, trigger, cursor
   4. JDBC princip
   5. odvozena horizontalni fragmentace a rekonstrukce F
   6. OLAP operace
   7. k-means-vzorec
   8. priklad: popis co dela dany trigger
   9. priklad: vytvorit abstraktni datovy typ Stipendium
  10. definujte podminku vyhodnotitelnosti datalogového programu s negaci

-----------------------

   1. Jaké příkazy SQL se mohou používat v Pg/SQL bez omezení a jaké s omezením.
   2. Co je to ODBC.
   3. Definujte semistrukturovaná data.
   4. Naspat možnosti, jak lze v Pg/SQL dělat cykly.
   5. Vysvětlit funkci trigger.
   6. Podmínky bezpečnosti vyhodnocení Datalogovských pravidel
   7. Definujte v SQL99 řádkový typ a použijte jej v definici tabulky
   8. Vysvětlit GROUP BY CUBE
   9. Spočítat úplnost a přesnost vyhledávání dokumentů.
  10. Na jaké typy se člení distr. DBS podle hlediska autonomie lokálních systémů?

Rok 2007


1)Které příkazy SQL může provádět PL/SQL kód:
  a) vždy
  b)s určitým omezením
2)Co znamená termín semistrukturovaná data? (uveďte příklad)
3)Vysvětlete princip ODBC.
4)Jakým zp. lze v PL/SQL řídit cykly?
  a)
  b)
  c)
  d)
5)Popište činnost následujícího triggeru:

CREATE OR REPLACE PERSONALISTIKA.PRED_VLOZ_DATA
BEFORE INSERT ON ZAMESTNANEC.DATA
REFERENCING OLD AS old NEW AS new
FOR EACH ROW
 BEGIN
 DECLARE
   DNESNI_DATUM DATE;
   BEGIN
     SELECT SYSDATE INTO DNESNI_DATUM FROM DUAL;
     :new.LAST_CHANGE_DATE := DNESNI_DATUM;
   END;
 END;

6)Formulujte rozdíly mezi vektorovým a boolovským modelem dokumentografické databáze.
7)Napište v SQL99 definici řádkového typu ADRESATYP s atributy ULICE, CISLO, MESTO a pouzijte jej v definici tabulky OSOBA.
8)Které typy optimalizace dotazu znáte?
9)Popište význam cartrige v systému Oracle (popř. obecně, uveďte příklad).
10)Vyhledávací systém na zadaný dotaz vypbral celkem 110 dokumentů. Z toho jen 90 bylo relevantních dokumentů.
Databáze však obsahovala celkem 300 relevantních dokumentů. Jaká je přesnost P a úplnost R hledání?
______________________________________________________________________________________________________

1. Jak v DB uchovávat velké objemy dat, typy, charakteristika.
2. Typy ovladačů JDBC.
3. Chrarakteristika ODBC.
4. Typy načasování triggeru.
5. Napište v SQL99 definici řádkového typu ADRESATYP s atributy ULICE,
CISLO, MESTO a pouzijte jej v definici tabulky OSOBA.
6. Popsat kritérium maxima a predikce.
7. Jak lze v SQL realizovat stromy? Příklad v Oracle.
8. Které typy optimalizace dotazu znáte?
9. Typy indexů, kdy pomohou kdy ne.
10. Jak nastavit národní prostředí, nebo nejak tak (nepamatuju).
______________________________________________________________________________________________________

1) Které příkazy SQL může provádět PL/SQL kód:
   a) vždy
   b)s určitým omezením
2) Vyjmenovat tři typy logických datových modelů (přesnou formulaci
otázky si nepamatuju).
3)Vysvětlete princip JDBC.
4)Jakým zp. lze v PL/SQL řídit cykly?
   a)
   b)
   c)
   d)
5)Popište činnost následujícího triggeru:

(jiný trigger než minule)

6)Formulujte rozdíly mezi vektorovým a boolovským modelem
dokumentografické databáze.
7)Napište v SQL99 definici řádkového typu ADRESATYP s atributy ULICE,
CISLO, MESTO a pouzijte jej v definici tabulky OSOBA.
8)Které typy optimalizace dotazu znáte?
9)Vyhledávací systém na zadaný dotaz vypbral celkem 110 dokumentů. Z
toho jen 90 bylo relevantních dokumentů. Databáze však obsahovala celkem
300 relevantních dokumentů. Jaká je přesnost P a úplnost R hledání?
___________________________________________________________________________________________________

1. Jak v DB uchovávat velké objemy dat, typy, charakteristika
2. Typy ovladačů JDBC
3. Chrarakteristika ODBC
4. Typy načasování triggeru
5. Zdroják triggeru, napsat co dělá, co ukládat do žurnálu
6. Popsat kritérium maxima a predikce
7. Jak lze v SQL realizovat stromy?
8. Rozdíl meze hvězdicovým a vločkovým Warehousem
9. Typy indexů, kdy pomohou kdy ne
10. Co je OLAP, OLTP
___________________________________________________________________________________________________

Rok 2007 - včetně řešení

1)Které příkazy SQL může provádět PL/SQL kód:
  a) insert, update, delete vždy
  b) vícečádkové selecty jen v kurzorech, nebo uvnitř forcyklu
2)Co znamená termín semistrukturovaná data?
  Semistrukturovaná data jsou definována jako data,
  která jsou neusporádaná ci neúplná, jejich struktura
  se muže menit, dokonce nepredikovatelným způsobem př. XML
3)Vysvětlete princip ODBC - open db connectivity - specifikace API pro DB
  nezávislé na DB a jazyce - správce ovladačů + ovladače pro jednotlivé DB SŘBD
4)Jakým zp. lze v PL/SQL řídit cykly?
  a) loop - exit uprostřed cyklu (v tělě)
  b) while podminka + exit uprostřed cyklu (v tělě)
  c) for pro určitý počet For in 1..10 + exit uprostřed cyklu (v tělě)
  d) for reversni For in reverse 10..1 + exit uprostřed cyklu (v tělě)
6)Formulujte rozdíly mezi vektorovým a boolovským modelem dokumentografické databáze.
  Boolovský - DB obsahuje n dokumentů, dokument popsán m termy,
      reprezentace dokumentu mnoužinou termů (obsazené v doc, popisující doc)
      dotaz vyjadren log. vyrazem (and, or, not)
      Nevyhody: vsechny termy v dotazu maji stejnou dulezitost, tezka formulace dotazu
        nelze ohodnotit vhodnost vystupů
  Vektorový - snaha minimalizovat, nebo odstranit nevýhody Bool.
    DB obsahuje n dokumentů, dokument popsán m termy,
    reprezentace dokumentu vektory vah temrů. Pro podpbnost mezi vektorem dotazu
    a vektrem dokumentu se pouziva podob. fce - vhodne vektory normalizovat aby neovlivnili podobnost
7)Napište v SQL99 definici řádkového typu ADRESATYP s atributy ULICE, CISLO, MESTO a pouzijte jej v definici tabulky OSOBA.
  CREATE TYPE ADRESATYP AS OBJECT (
    ULICE     VARCHAR2(30),
    CISLO     NUMBER(3),
    MESTO      VARCHAR2(30),
  );
  CREATE TABLE OSOBA (
    PRIJMENI  VARCHAR2(30),
    JMENO     VARCHAR2(30),
    ADRESA    ADRESATYP
  );
8)Které typy optimalizace dotazu znáte?
  rule based - odvozuje plan ze syntaxe prikazu a existence indexu - nevyhoda Pokud existuje více neunikátních indexu
      na jedné tabulce, nemusí optimalizátor vybrat ten nejlepší
  cost based - zalozena na statistikach, pocita cenu zdroju provedeni prikazu (cas, prostor, razeni...)
9)Popište význam cartrige v systému Oracle (popř. obecně, uveďte příklad).
  Uživatelské rozšíření SŘBD (oracle) (program, knihovna ...)
  - moznost definovat nove datove typy a jejich funkcnost
  - moznost definovat nove typy indexu.
  - nove definice vypoctu ceny pristupu k datum
  Pr. Multi-oborové: Datové rady,  Statistické výpocty, Prostorové databáze, Multimédia; Specializované: Financnictví, Právní systémy
  Príklad standardní cartridge Oracle Text - rozsireni pro vyhledavani v text. sloupcich
10)Vyhledávací systém na zadaný dotaz vypbral celkem 110 dokumentů. Z toho jen 90 bylo relevantních dokumentů.
  Databáze však obsahovala celkem 300 relevantních dokumentů. Jaká je přesnost P a úplnost R hledání?
    nr = 300, nv = 110, nvr = 90 => presnost P = nvr/nv = 90/110 = 81% a uspesnost nvr/nr = 90/300 = 30%
1. Jak v DB uchovávat velké objemy dat, typy, charakteristika.
  Součást rozšíření Oraclu - LOBy – Standardní typy pro ukládání objemných dat na
  serveru, Až 4GB dat, Dva podtypy: Externí (pouze pro ctení) BFILE … samostatný binární soubor uložený vne databáze v OS
   Interní – CLOB … znakový typ v univerzální znakové sade serveru – NCLOB … znakový typ v národní znakové sade serveru
  – BLOB … binární typ. Ve sloupci tabulky uložen pouze deskriptor odkazující na samotná data  Manipulace se daty xLOBu se provádí po
   cástech prostrednictvím bufferu Oracle nenabízí standardní možnost indexovat LOBy, Nabízí však možnosti využít poskytovaná
  rozhraní pro implementaci vlastních indexu, prípadne vlastních manipulací s uloženými daty
2. Typy ovladačů JDBC.
  Typ 1: – využívá ODBC (pres JDBC-ODBC bridge) – obtížne konfigurovatelné Typ 2: – komunikace s nativním ovladacem
  Typ 3: – komunikuje s centrálním serverem (Network Server) sítovým protokolem – pro rozsáhlé heterogenní systémy
  Typ 4: – založen ciste na jazyce Java – prímý prístup do databáze
4. Typy načasování triggeru.
  AFTER výhodnejší zpusob (datové bloky jsou cteny pouze jednou) - vykona se po urcite akci
  BEFORE zabrání nevhodnému zpracování, rozhodne, zda se má daný príkaz dokoncit, pred dokoncením tabulkové operace
    INSERT, UPDATE, DELETE
6. Popsat kritérium maxima a predikce.
    predikce: Pri formulaci dotazu je potrebné uhádnout, které termy (slova) byly v dokumentu autorem použity pro vyjádrení dané myšlenky
      - problemy: synonyma, opisy, prekryvajici se vyznam slov
      puziti tezauru = Hierarchie slov a jejich významu, Synonyma slov, Asociace mezi slovy
    maximum: Tazatel obvykle není schopen (nebo ochoten) procházet príliš mnoho dokumentu do té míry, aby se rozhodl, zda jsou pro nej
      relevantní nebo ne = Potreba nejen dokumenty rozlišovat na odpovídající/neodpovídající dotazu, ale radit
      je na výstupu podle míry predpokládané relevance  V dusledku kritéria maxima se pri ladení dotazu uživatel obvykle snaží
      zvýšit presnost – Malé možství dokumentu v odpovedi, obsahujicí co nejvetší pomer relevantních dokumentu
7. Jak lze v SQL realizovat stromy? Příklad v Oracle. pomoci klauzule START WITH podminka1 CONNECT BY podminka 2 v SELECTu
  SELECT sloupce FROM tabulka [WHERE podmínka3] START WITH podmínka1  CONNECT BY podmínka2 [ORDER BY …]
   - rakdy splnujici podminka1 jsou povazovany za korenove na prvni urovni vnoreni. Pro každou rádku
      na úrovni i se rekurzivne hledají prímí potomci na urovni i+1 vyhovující  podmínce2
      SELECT ename, empno, job, deptno, mgr FROM emp CONNECT BY PRIOR empno = mgr START WITH ename = 'KING';
      PRIOR v podmince oznacuje radku predka
9. Typy indexů, kdy pomohou kdy ne. - Nad sloupcem / Nad vyrazem
  B-tree: Redundantni b+ stromy, hodnoty v listech, oboustrane linkovane pro snadny sekv. pruchod. Vhodne pro sloupce s
    vysokou selektivitou. Vicesloupcove muzou zvysit selektivitu
  Bitmapove: Pro každou hodnotu sloupce / výrazu vytvoren binární retezec obsahující 1 práve pro rádky s danou hodnotou
    Vhodné pro sloupce s nízkou selektivitou, Lze kombinovat více bitmapových indexu nad jednou tabulkou pro zvýšení selektivity
  Nepomohou: Pokud je procento vyhovujících záznamu velké (velka rezie k pristupu k radkum pres index)
    Pri dotazech na hodnotu NULL - null se neindexuje
10. Jak nastavit národní prostředí, nebo nejak tak (nepamatuju).
  1)pro klienta: NSL_ ... prepinace pro lang, language, territory, comp, sort, dateformat, datelanguage, calendar ...
  2)3 urovnove nastaveni - 1. pro uzivatele(pc) - prom prostredi, nebo registr windows 2. pro session, pro konkr. prikaz (jako parametr)
2)Vyjmenovat tři typy logických datových modelů
  Modely založené na záznamech
    Sítový model – kolekce podobných záznamu vytvárejí seznamové struktury se záhlavím
    Relacní model – kolekce podobných záznamu jsou uloženy ve forme tabulek (množin záznamu)
  Objektový model
  Objektove relacní model
3)Vysvětlete princip JDBC. - rozhraní (API) pro unifikovaný prístup k datum, ovladace jsou k dispozici pro vetšinu
  databázových systému. zprostredkování komunikace aplikace s konkrétním typem databáze implementován obvykle výrobcem databáze
  dotazovací jazyk – SQL – predá se databázi – ovladac vyhodnotí prímo reprezentován specifickou trídou - konkretni ovladac
  je spojen primo s aplikaci (jar) - vyber primo za behu.
8. modely Warehousu
  Hvezdicove - Tabulka faktu, Tabulky dimenzí, Merítka (Kc, cm), Hiearchie dimenzi - vlockove schema
  Krychle - pohled tabulky faktu
10. Co je OLAP, OLTP
  OLAP: On Line Analytical Processing - Popisuje zpracování ve warehousu
    - vetsinou cte, dlouhe komplex. dotazy, Gb-Tb dat, sumarizovana data, vedouci pracovnik, analytik
  OLTP: On Line Transaction Processing - Popisuje zpracování v operacní databázi
   - vetisnou updatuje, vice malych transakci, Mb-Tb dat, prvotni data, administrator, konzistence - obnova je kriticka
1.Dobre vlastnosti XML:  validni, strukturovany - strom, moznost vyhledavani
2.jak a na ci strane je zajistena integrita v Klient-server arch.:
  na strane serveru - on update cascade, on delete cascade, foreign key, trigger
3.Kde lze pouzit nepojmenovany blok pl/sql:
  prikazove davky SQL, v definicni casti triggeru, v cursoru (begin end blok)
3. Vysvetlete rozdily mezi architekturou klient/server a systemy distribuovaneho zpracovani. Popiste vyhody a nevyhody.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Ktery dokument (XML) se nazyva "dobre vytvoreny".
Dokument, který vyhovuje pravidlu “hnízdení znacek” a nemá stejné atributy uvnitr znacky, se nazývá dobre vytvorený.
9. Jake prostredky ma ODL k vyjadreni dedicnosti -
  lze dedit objekty od jinych a u funkci pouzivat modifikatory
    (not)FINAL - nelze prekrit
    (not)INSTANTIABLE - nemá definovanou implementaci
    (not)OVERRIDING - pro Clenské funkce a procedury =  (ne)redefinuje metodu predka
11. Které typy spojení tabulek znáte, uveďte podmínky spojení.
  natural  join = where t1.t2_id=t2.id (vyskytna obou stranach)
  semi join = polo spojeni = WHERE EXIST (SELECT ...)
  left outer join = ... FROM t1 JOIN LEFT t2 ON t1.t2_id t2.id - vybere z t1 i ty, ktere nemaji zaznam v t2
16. Charakterizujte temporální DB, uveďte datové typy používané pro zpracování času.
  Databáze určitým způsobem podporující čas - Jednodušší dotazy - Jednodušší udržování aplikací
  DATE, TIME, TIMESTAMP
19. Popište podstatu a význam Embedded SQL -  umožňuje snadno přistupovat k databázi z cizího programovacího jazyka
  s využitím nativní funkcí Pro*C/C++ - preprocessor pro práci s databází Oracle z C/C++

Zadání zkoušky 2.6.2014

1. Některé nevýhody triggerů.
2. Kdo je zodpovědný za ukončení cyklu, ve kterém je volán trigger.
3. Kritérium maxima a predikce.
4. Deduktivní databáze.
5. Typy indexace, kdy indexy pohomou a kdy ne.
6. Kurzory.
7. ODBC, JDBC, Java Hibernate - porovnat.
8. Objektový datový model, výhody, nevýhody, použití.
9. Porovnat relační a postrelační databáze.
10. OLTP a OLAP
11. Jak se uchovávají v současné době data v prostorových dababázích? - 4 možnosti, nehodící se škrtnout
12. Velké datové typy - rozdělení a popis.
13. Nested tables a kolekce. Omezení kolekcí.
14. Vytvořte datový typ ADRESA a pak s jeho pomocí definujte tabulku OSOBA.
15. Distribuované systémy, porovnat: autonomní/federativní/těsně integrované.
16. Transakce v DDBMS - co dělá transakční monitor (ACID) a popište fázi transakcí.
17. Dvoufázový uzamykací protokol.
18. ETL
19. Snapshot vs. bitemporální databáze