email tisk

2008-01-23 17:42:23 | zobrazeno: 9738x
Na začátek je tady trošku něco jednoduššího. Jednoduchá ukázka jak načíst data do proměných a jak provést základní výpočty. Jedná se o součet, geometrický a kvadratický průměr.

Nejdříve si musíme načíst balík pro vstup/výstup a pro matematické operace.


/* Program vypocita geometricky a kvadraticky prumer	*/
import java.io.*;
import java.math.*;

Aby šla třída spustit, tak musí mít atribut public a musí obsahovat metodu main(). Pro načítání dat se využívá pomocná třída VstupData. Už Vás nebudu napínat a rovnou ukážku celý kód.


public class zakladni_operace{
  public static void main (String [] args){
		int a, b, c, soucet;
		double kp,gp,prumer;
	
	System.out.println("\tZadej a:");
 	System.out.print("\t");
 	a=VstupData.ctiInt(); /*takto se to nacita z classy*/
 	System.out.println("\tZadej b:");
 	System.out.print("\t");
 	b=VstupData.ctiInt(); 
 	System.out.println("\tZadej c:");
 	System.out.print("\t");
 	c=VstupData.ctiInt(); 
 		
	soucet= a+b+c;
	System.out.println("\n\tSoucet cisel "+a+" , "+b+" , "
+c+" je: "+soucet);
	prumer= soucet/3.0;
	System.out.println("\n\tAritmeticky prumer cisel "
+a+" , "+b+" , "+c+" je: "+prumer);

     /*geometricky prumer*/
     gp=Math.pow((a*b*c),(float)1/3);
	 System.out.println("\n\n\tGeometricky prumer je: "+gp); 
	 
	 /*kvadraticky prumer*/
	 kp=Math.pow(3,-0.5)*Math.pow((Math.pow(a,2)+
      Math.pow(b,2)+Math.pow(c,2)),0.5);
	 System.out.println("\n\n\tKvadraticky prumer je:"+kp+"\n\n\n\n\n"); 
	}
}