email tisk

2008-01-25 13:54:36 | zobrazeno: 5451x
Program otestuje, jestli zadaný bod leží na elipse. Použití matematických funkcí Math.pow.

Program otestuje, zda bod leží na elipse, vně, nebo uvnitř. Vychází ze vzorce pro elispu: (x-m)2/a2 + (y-n)2/b2 = 1. Proměnné m, n, a a b jsou vlastnosti elipsy. Bod má hodnoty [x,y]. Pro načítání dat se využívá pomocná třída VstupData.

import java.io.*;

public class elipsa{
	public static void main(String[] args){
		double m,n,a,b,x,y,vysledek;
		System.out.println("\n\n\t Lezi bod na elise?\n\n");
		
		System.out.println("Zadej m: ");
		System.out.print("\t");
		m=VstupData.ctiDouble();
		
		System.out.println("Zadej n: ");
		System.out.print("\t");
		n=VstupData.ctiDouble();
		
		System.out.println("Zadej a: ");
		System.out.print("\t");
		a=VstupData.ctiDouble();
		
		System.out.println("Zadej b: ");
		System.out.print("\t");
		b=VstupData.ctiDouble();
		
		System.out.println("Zadej x: ");
		System.out.print("\t");
		x=VstupData.ctiDouble();
		
		System.out.println("Zadej y: ");
		System.out.print("\t");
		y=VstupData.ctiDouble();
		
		vysledek=Math.pow((x-m),2) / Math.pow(a,2) +
             Math.pow((y-n),2) / Math.pow(b,2); 

        if (vysledek < 1)
           System.out.println("\n\n\n\tBod ["+x+","+y+"] lezi v zadane elipse.\n\n\n");
        if (vysledek == 1)
           System.out.println("\n\n\n\tBod ["+x+","+y+"] lezi na zadane elipse.\n\n\n");

         if (vysledek > 1)
           System.out.println("\n\n\n\tBod ["+x+","+y+"] lezi vne zadane elipsy.\n\n\n");
		
	}
}