email tisk

2008-01-25 14:14:50 | zobrazeno: 10830x
Program počítá nejmenší společný násobek dvou čísel.

Algoritmus probíhá tak, že do řídící proměnné cyklu uloží větší z čísel a,b. V cyklu pak hodnotu řídící proměnné zvyšuji o jedna a testuji její dělitelnost beze zbytku čísly a a b.


import java.io.*;

public class NSN{

 public static void main(String[] args){
 	int a,b,cislo;
 	boolean delitelne;
 	long zacatek, konec;
 	
 	// Nacteni promennych a,b
 	System.out.println("\n\n\tZadej dve cisla");
 	System.out.print("\tZadej cislo a:  ");
 	a=VstupData.ctiInt();
 	System.out.print("\tZadej cislo b:  ");
 	b=VstupData.ctiInt();
 	
 	// zadani hodnoty ridici promenne cyklu
 	if (a>b) cislo=a-1; else cislo=b-1;
 	
 	// cyklus a vypocet NSN(a,b)
 	do{
 		cislo++;
 		delitelne=true;
 		if((cislo%a==0)&(cislo%b==0))                  
          delitelne=false;
 	}while(delitelne);
 	
 	System.out.println("\n\n\tNejmensi spolecny 
          nasobek cisel: "+a+" a "+b+" je: +cislo);

 }
}