Test: Procesní právo

Autor: web, vloženo: 2017-06-07 11:23:54
kategorie: Nové testy, vyzkoušeno: 214x

Popis:

Časový limit: ne.

TIP: Pokud se přihlásíte, tak Vaše výsledky budou uloženy a zařazeny do žebříčku úspěšnosti.

1.Co je Civilní proces?
  Postup soudů, nebo jiných procesních subjektů
  je postup rozhodujícího orgánu (soudu nebo rozhodců), účastníků řízení a dalších zúčastněných subjektů při projednávání a rozhodování soukromoprávních sporů a jiných právních věcí.
  Proces s civilisty
 
2.Jaká je soustava soudů?
  Okresní a krajské
  Obecná soustava (okresní, krajské, vrchní, nejvyšší - správní) a zvláštní (ústavní)
  Okresní, krajské, vrchní, nejvyšší, nejnižší
 
3.Jaká je nezávislost soudce ?
  Omezená, dle nadřízených
  Podle pravidla Instance
  Institućionální - není nikdo nadřízen
 
4.Dispoziční zásada
  soud provádí úkony jen na základě důkazů
  soud provádí úkony jen na základě žalobce
  soud provádí úkony jen na základě výpovědí svědků
 
5.Jaká je příslušnost ?
  Místní - kde žalujeme
  Časová - kdy žalujeme
  Rasová
 
6.Co se řadí mezi důkazní prostředky?
  Svědci, přiznání, hmotné důkazy
  Výslech svědků, znalců, účastníků řízení, listina - ohledání
  Věci hmotné a nehmotné
 
7.Opravné prostředky jsou
  Řádné a mimořádné
  vynutitelné a nevynutitelné
  meritorní a kontruktivní
 
8.Rozsudek se vydává jménem republiky
  ano
  ne
 
9.Co patří mezi náklady řízení
  ušlá mzda, soudní poplatek
  pokuta, dopravné,
  plat soudce
 
10.Důkazní prostředek je :
  Přímý a nepřímý
  Meritorní a kontruktivní
  Hmotný a nehmotný
 
11.Usnesení se vyhlašuje veřejně a jménem republiky
  ne
  ano
 
12.K rozhodnutí o platebním rozkazu se lze odvolat
  do 3 měsíců ode dne doručení
  do 15ti dnů
  do 24 hodin
 
13.Rei iudicatae znamená
  překážka věci probíhající
  Tak platí
  Věc rozsouzena
 
14.Věcná legitimace
  Ověřuje soud
  Musí být provedena před soudním procesem
  Neni podmínkou v procesu
 
15.Soudce jmenuje
  vláda
  prezident
  Nikdo, udělá si na to vzdělání
 
 

login | registrace