Test: Pracovní právo

Autor: web, vloženo: 2017-06-07 12:04:38
kategorie: Nové testy, vyzkoušeno: 275x

Popis:

Časový limit: ne.

TIP: Pokud se přihlásíte, tak Vaše výsledky budou uloženy a zařazeny do žebříčku úspěšnosti.

1.Pracovní právo je
  je soubor právních norem především soukromého práva upravující postavení obchodníků (podnikatelů) a vztahy, do nichž obchodníci (podnikatelé) vstupují (včetně vztahů, na jejichž druhé straně stojí neobchodníci).
  Souhrn právních norem o pracovních vztazích a vztazích s výkonem práce souvisejících
  Souhrn právních norem upravujících typologii pracovních pozic
 
2.Hlavní prameny pracovního práva jsou:
  Mezinárodní smlouvy, zákoník práce, kolektivní smlouvy
  LZPS, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o kolektivním vyjednávání
  Zákoník práce, LZPS, NOZ, mezinárodní smlouvy
 
3.Právem na zaměstnání se rozumí
  právo pracovat
  právo získat zaměstnání
  rekvalifikace a zprostředkování pracovního uplatnění
 
4.Zprostředkovaním zaměstnání není
  Agentura
  Podání inzerátů v obchodě
  Veškeré mediální inzeráty
 
5.Nárok na podporu v nezaměstnání má osoba, která
  vykonávala v rozhodném období alespoň 2 roky výdělečnou činnost
  Odešla do důchodu
  vykonávala v rozhodném období alespoň půl roku výdělečnou činnost
 
6.Na co se dělí pracovní právo
  Na individuální a kolektivní
  podle délky pracovní doby
  na duální a monoistické
 
7.poměr podle délky pracovní doby se dělí na
  poměr s kratší pracovní dobou a poměr s plnou pracovní dobou
  poměr na dobu určitou nebo poměr na dobu neurčitou
  na hlavní poměr a na vedlejší pracovní poměr
 
8.Povinné náležitosti pracovní smlouvy jsou :
  druh práce, mzda, termín výplaty
  druh práce, místo výkonu, den nástupu
  druh práce, den nástupu, časové rozlišení práce, druh poměru
 
9.Pracovní poměr vzniká
  uzavřením pracovní smlouvy
  pracovním smlouvou, volbou a jmenováním
  Dnem nástupu do práce
 
10.Skončení pracovního poměru může být
  dvoustranné a jednostranné
  jedině jednostranné
  Záleží na okolnostech
 
11.Zaměstnanci musí byt poskytnut v týdnu nepřetržitý odpočinek v délce
  12 hodin
  alespoň 40 hodin
  alespoň 35 hodin
 
12.Dovolená činí
  2 týdný v roce
  8 týdnů v roce
  4 týdny v roce
 
13.Při výplatě naturální mzdy je zaměstnavatel povinnen
  Vyplatit naturální mzdu v plné hodnotě výdělku
  Může vyplatit ve formě tabákových výrobků a lihovin
  Musí vyplatit v penězích alespoň minimální mzdu
 
14.kontrolu nad stavem BOZP v podnicích vykonává
  Odborový orgán
  Inspektoráty bezpečnostní práce
  Úřad práce
 
15.Odpovědnost za škodu při pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání má zaměstnavatel
  když porušil zákonem daná pravidla pro bezpečnost v chodniku danná zákonem
  Když to má sepsáno v pracovní smlouvě se zaměstnancem
  i v řpípadě kdy neporušil žádnou povinnost vyplývající z předpisů BOZP
 
 

login | registrace