Test: Rodinné právo

Autor: web, vloženo: 2018-01-08 23:02:07
kategorie: Nové testy, vyzkoušeno: 18x

Popis: My to dáme, jsme chytré holky :-* :D

Časový limit: ne.

TIP: Pokud se přihlásíte, tak Vaše výsledky budou uloženy a zařazeny do žebříčku úspěšnosti.

1.SJM podléhá režimu
  Smluvenému a zákonnému
  Smluvenému, zákonnému, založeného rozhodnutím soudu
  Smluvenému = předmanželská smlouva
 
2.Sňatek může být
  Civilní a církevní
  Dobrovolný a dohodnutý
  Občanský a tajný
 
3.Neplatným se manželství stává když
  Jeden z manželů je už jednou ženatý/vdaná už v zahraničí a nedošlo k rozvodu
  Vezmou se bratranec a sestřenice
  Při obřadu je jeden z manželů zastoupen
 
4.Do SJM patří
  To co jeden manžel dostal darem
  Kartáček na zuby
  zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů
 
5.Režim založený rozhodnutím soudu lze změnit
  Smlouvou manželů
  Rozhodnutím soudu
  obě možnosti jsou správné
 
6.Bratr a sestra jsou
  příbuzní v přímé linii
  příbuzní v pobočné linii
  nejsou příbuzní
 
7.Sňatečný obřad
  veřejný a slavnostní
  Civilní a církevní
  Občanský a církevní
 
8.Normy rodinného práva jsou
  Objektivní a subjektivní
  kogentní a dispozitivní
  ani jedna možnost
 
9.Typy působnostních právních norem RP jsou
  časová, místní, úkolová
  časová, příslušná, věcná
  osobní, věcná, časová, prostorová
 
10.Podle subjektů rozlišujeme výklady
  autentické, soudní a vědecké
  legální a doktrigální
  jazykové a právní
 
11.V kolika letech muže soud přiznat rodičovskou zodpovědnost rodiči
  16
  15
  18
 
12.Opatrovník podléhá dohledu
  rodičů
  soudu
  orgán sociálně-právní ochrany dětí
 
13.Je možné vazební stíhání mladistvého ?
  Ano
  Jen vyjímečně
  Ne
 
14.V 1. doměnce otcovství je otcem dítěte
  Rozvedený otec matky dítěte za předpokladu, že dítě se narodilo v době 300 dnů po zániku manželství
  Když se neprovdané ženě narodilo dítě a otce uvedla v rodném listu
  Ten koho určí soud
 
 

login | registrace