Test: Preventista - hasičský test

Autor: KristynaV, vloženo: 2009-07-09 13:55:18
kategorie: Ostatní, vyzkoušeno: 5368x

Popis: Hasičský test - k získání odznaku odbornosti

Časový limit: ne.

TIP: Pokud se přihlásíte, tak Vaše výsledky budou uloženy a zařazeny do žebříčku úspěšnosti.

1.Co má tento odznak odbornosti ve znaku?
  červeného kohouta
  oko
  kleště na modrém poli
  vědro s vodou
 
2.Vypalování staré trávy je:
  povoleno
  zakázáno v době letních prázdnin
  zakázáno od 27.3. do 24.9.
  zakázáno vždy
 
3.Jak poznám Ohlašovnu požáru?
  Je tam prapor SDH.
  Je tam napsáno Ohlašovna požáru.
  Je na každé požární stanici.
 
4.Kolik benzínu můžeme skladovat v garáži?
  20 litrů
  40 litrů
  80 litrů
  100 litrů
 
5.Ke vzniku požáru je potřeba:
  kyslík, hořlavá látka
  hořlavá látka, zápalná teplota, zdroj ohně
  hořlavá látka, zápalná teplota, kyslík
 
6.Oheň pomocí benzínu:
  Smíme rozdělávat jen v ohništích.
  Nesmíme rozdělávat nikdy.
  Nesmíme rozdělávat v suchém létě (nebo na jaře, když je sucho).
 
7.Nejnebezpečnější látky (z hlediska vzniku požáru) jsou:
  pevné
  plynné
  kapalné
 
8.Hořlavý materiál nesmí být:
  blíže než 1 m od komína
  blíže jak 2 m od komína
  blíže než 1,5 m od komína
 
9.Elektrické zařízení smí opravovat:
  osoba starší 18 let
  odborník
  osoba starší 21 let
 
10.Hasicím přístrojem sněhovým:
  můžeme hasit elektriku
  můžeme hasit elektriku pod napětím max. 500 V
  nesmímenikdy hasit elektriku.
 
 

login | registrace